ErlingAdvokater AB

 

Verksamhetsområde

Advokatfirmans verksamhet är inriktad mot  lantbrukssektorn vilket också avspeglar sig i våra specialistområden. 

Förutom traditionell juridisk rådgivning driver vi ett flertal branschspecifika större ärenden där ett antal klienter gemensamt anlitat advokatfirman för att föra deras talan i domstol och inför myndigheter, intresseorganisationer och andra institutioner. 

En särskild nisch i vår verksamhet är tvistelösning inom hästsporten, där vi företräder hästägare, tränare, veterinärer och andra aktiva inom hästsporten. 

Vi rekommenderas av Riksförbundet för Sveriges Travhästägare, RST (extern länk).

_______________________________________