ErlingAdvokater AB

 

Martin Erling, Advokat

Martin Erling har över 20 års erfarenhet av advokatverksamhet. Han är domarutbildad vid Hovrätten över Skåne och Blekinge och har tidigare varit kammarrättsråd. Han har även under ett flertal år varit verksam som chef på Juridiska byrån LRF i Skåne och huvudlärare i jordbruksjuridik vid kursverksamheten vid Lunds universitet. 

Tfn:  +46 (0) 40 - 23 64 87

E-post: martin.erling(a)erlingadvokater.se

Språk: Engelska och tyska

_______________________________________

Erik Erling, Advokat

Erik Erling har arbetat på byrån sedan 2009. Erik Erling har inriktat sig framför allt mot frågor om markanvändning, fastighetsrätt, skadestånd och försäkringsfrågor, intrång i äganderätten, EU-rätt, arrende- och nyttjanderätt, plan- och exploateringsfrågor och lantmäteriförrättning.

Tfn:  +46 (0) 40 - 23 64 88

E-post: erik.erling(a)erlingadvokater.se

Språk: Engelska och tyska

_______________________________________

Cecilia Smith, Sekreterare och ekonomiansvarig
 

Cecilia Smith har arbetat på advokatfirman sedan 2017. Cecilia sköter bolagets administration, bokföring, fakturering och övriga kontorsgöromål. 

Tfn:  +46 (0) 40 - 10 03 63

E-post: cecilia.smith(a)erlingadvokater.se 

______________________________________

Postadress: Erlingadvokater AB, Box 364, 201 23 Malmö

Besök: S:t Gertrudsgatan 3

Tfn(vx) +46 (0) 40 - 10 03 63

E-post: info(a)erlingadvokater.se

Filial: Scaniagatan 21, 216 18 Malmö, tfn 040-16 46 30

Org nr. 556424-7285

Bankgiro 5323-6683 

Bankgiro klientmedel 5323-6691