ErlingAdvokater AB

 


ErlingAdvokater AB är en affärsjuridisk advokatbyrå med inriktning mot jordbrukssektorn med särskild kompetens inom fastighetsrätt, arrenderätt och miljörätt. Våra klientföretag finns i södra och mellersta Sverige.

Efter att tidigare flera advokater varit verksamma på företaget utgörs byrån idag av enbart grundaren advokat Martin Erling.

Martin Erling har över 30 års erfarenhet av advokatverksamhet. Han är domarutbildad vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. Han har även varit  kammarrättsråd och har under ett flertal år varit chef för Lantbrukarnas Riksförbunds Juridiska Byrå i Skåne samt huvudlärare i jordbruksjuridik vid kursverksamheten vid Lunds universitet.